Bộ lọc Dual Filter dùng cho máy cắt dây tia lửa điện EDM

Các loại bộ lọc nước dùng cho máy cắt dây – máy cắt tia lửa điện

Lọc nước chất lượng cao cho máy cắt dây EDM, máy cắt tia lửa điện của các hãng CHARMILLES, CHMER, AGIE, JAPAX, SODICK, MAKINO, HITACHI, SEIBU, MISHUBISHI…

loc nuoc may cat day edm

DUAL FILTER

Feature

Model No /Size

Maker

Applicable Machine

Pressure

YUF500AK
300X29X500

MITSUBISHI

DWC-90B,90SB,110A,110SA,
DWC-0Z,90SZ,90SZP,110Z,110SZ,
110SZP,110PA

In/Ex with
Nipple

MAKINO

EE-3,6,6L,EQ-5,EH-3,6,EQH-5,
EQF-5,MUQ-32,MU-43

HITACHI

Q Series H-CUT(3,4,5,6,8,3HP,203)Q

SEIBU

EWC-B3S,B3SL,B3SS
EW-300K2,450K2,600K2,700K2,1000K2

YUF-250
300X29X250

MITSUBISHI

DWC-300M,DK3000,WC110F,200F,
H55WC6, SX Series, SX1,SX10,
SX10P,SX2,SX20,SX20P

In/Ex

BROTHER

HS-300,350,3100,3600,50A,70A

HITACHI

H-CUT304-(N,P,S,HP)
H-CUT406-(N,B,P,AWF,S), H-CUT460

YUF-340F
340X46X300

SODICK

A300,A350,A350W,A500,A500W,A600,
A600W,A750,A750W,A1000W,A500P,
A500WP,A600P,A600WP. AQ Series, AP200L,450L,500L

In/Ex

FANUC

Model:O,P,Q,R,S,T,V
Mate:W0,W1,W2,W3
α-0B, α-1B,α-0C,α-1C

YUF-340FK
340X46X300

340X300

MITSUBISHI

CX Series CX10,CX20,CX2. FX Series FX10,FX20,FX30.
FX-K Series, QA, RA, FA, PA

In/Ex with
Side-Nipple

In/Ex with
Center-Nipple

MAKINO

EC-32,EC-64,ECQ-53,U-53,U-32,
U-53K,U-32K,SP43,SP-64
U32i,U52i,U86,UP32i,UP53i,EU64,
UPH-1,UPH-2,UH-2,UPJ-2

HITACHI

CUT203F2,203R,203Y,254,254RS,254RH,
254Y,355,355R,355RS
355RH,355Y,203M20,203Q20

SEIBU

EW-A5,A5S,C3,C3S,C5S,M350S,M500S,
M750S,EWP-B3S3

YUF-340FKB
340X300

FANUC

α-0iB, 1iB, 0ice, 1ice, 0icp, 0icp5,
0ic5, 1ic5, 0ic, 1ic

In/Ex with
Big Nipple

YUF-500A
300X29x500

MITSUBISHI

DWC-300M,DK3000,WC110F,200F,
H55WC6
SX Series SX1,SX10,SX10P,SX2,SX20,SX20P

In/Ex

HITACHI

H-CUT304-(N,P,S,HP)
H-CUT406-(N,B,P,AWF,S), H-CUT460

YUF-450
340X450

MITSUBISHI

CX Series CX10,CX20,CX2. FX Series FX10,FX20,FX30.
FX-K Series, QA, RA, FA, PA

In/Ex with
Nipple

YUF-450C
340X450

CHARMILLES

ROBOFIL(240CC,440CC,640CC,240SL,
SS0SL,2050TW,6050TW)

In/Ex with Center threading hole

YUF-250AK
300X29X250

MITSUBISHI

DWC-90B,90SB,110A,110SA,
DWC-90Z,90SZ,90SZP,110Z,110SZ,
110SZP,110PA

In/Ex with Nipple

MAKINO

EE-3,6,6L,EQ-5,EH-3,6,EQH-5,EQF-5,
MUQ-32,MU-43

HITACHI

Q Series H-CUT(3,4,5,6,8,3HP,203)Q

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.